Psychologiczne badania operatorów maszyn – po co się je wykonuje?

Psychologiczne badania operatorów maszyn – po co się je wykonuje?

Więcej szczegółów o badaniach operatorów Bielsko - skieruj się w to miejsce.

Badania psychologiczne większości z nas kojarzą się z długą i bardzo wnikliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który chce zgłębić nasze rodzinne relacje. Tymczasem okazuje się, że badania te znajdują również zastosowanie między innymi podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: jak wyglądają?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie odbiegają bardzo od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc dokładny wywiad, który zbiera psycholog, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy inteligencji, a także testy aparaturowe. Bez wątpienia testów nie powinno się bać. Do ich wypełnienia powinno się podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma szczerość i rzetelność udzielanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w przypadku osób zamierzających zostać operatorem maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji zainteresowanego. Poznając ją zyskujemy wiedzę, czy dana osoba będzie potrafiła w dość szybki sposób odpowiadać na nieoczekiwanie pojawiające się w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają także zdolność do oceny prędkości obiektów znajdujących się w ruchu, widzenia przestrzennego i koncentracji uwagi. Wszystko to ma w przypadku operatorów wózków, dźwigów i innych urządzeń bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto je przeprowadza?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może przeprowadzić jedynie psycholog posiadający uprawnienia psychologa transportu, do czego konieczne jest odbycie uzupełniających studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Trzeba tego pilnować, inaczej można utracić uprawnienia do wykonywania zawodu. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca odsunie od pracy osobę, która nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]