O psychologicznych badaniach wysokościowych słów kilka

O psychologicznych badaniach wysokościowych słów kilka

Więcej o badaniach wysokościowych Bielsko Biała na www.testybielsko.pl.

Psycholog to osoba, o której wiele osób nie ma za dobrego zdania. Bardzo dużo z nas sądzi, że zajmuje się jedynie poznawaniem relacji prowadzonych pacjentów z innymi ludźmi. Jak się jednak okazuje, wiedza psychologa stanowi wielką pomoc przy określaniu predyspozycji do wykonywania określonych prac. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są między innymi w stosunku do osób zamierzających podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: co obejmują?

Badania wysokościowe w zasadzie niewiele różnią się od tych, jakim poddawani są osoby zamierzające pracować jako kierowcy zawodowi. Podstawę stanowią testy temperamentalne, inteligencji, osobowościowe. Ich istotnym rozszerzeniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić na przykład szybkość reakcji i zdolność do koncentracji uwagi. Z pomocą testów aparaturowych jesteśmy w stanie ocenić czy badana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co zadzieje się w czasie pracy. Do wykonywania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak stereometr, aparat krzyżowy oraz wirometr. To proste urządzenia, które dostarczają szeregu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa zawsze obejmują też wywiad psychologiczny. W trakcie wywiadu osoba badana musi być z psychologiem naprawdę szczera. Podawanie nieprawdziwych informacji niczemu nie służy.

Kto może wykonywać badania wysokościowe?

Nie każdy psycholog uprawniony jest do wykonywania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich wykonywania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe na kierunku psychologia transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do wykonywania tego rodzaju badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie wymagają żadnego specjalnego przygotowania. Należy tylko pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeśli o konieczności ich noszenia zdecydował okulista.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]