Jakie przekłady świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Jakie przekłady świadczy tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Skieruj się tutaj jeśli jesteś zainteresowany tłumacz przysięgły rosyjski Kraków.

Kilka ostatnich lat to okres napływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Przeważają wśród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To sprawia, że pojawił się popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa również ogromny odsetek Ukraińców. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są wymagane do rozpoczęcia nauki lub pracy w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są potrzebne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Kazachstanu, Białorusi, Rosji czy Ukrainy. Należą do nich m.in. świadectwa ukończenia szkół i maturalne, dowody osobiste oraz prawa jazdy, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy rejestracji pojazdów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, iż na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. W związku z tym, aby pracować w tym zawodzie, trzeba uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zdać państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej.

Siedziba:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]