Jak rozwijać swoje kompetencje? O pracy z coachem

Jak rozwijać swoje kompetencje? O pracy z coachem

Na janklusak.pl znajdziesz doradcę zawodowego Kraków na miarę swoich potrzeb.

Sektor zatrudnienia w ostatnim dziesięcioleciu jest nadzwyczaj konkurencyjny i wymaga notorycznego dopasowywania się do jego bieżących wymogów. Skutkiem tego tak znaczący jest nie tylko rozwój zawodowy jednostkowego pracownika, lecz również efektywna organizacja pracy całych grup pracowników w firmach. W takich działaniach warto wesprzeć się praktyką wykwalifikowanego coacha.

Sesje z coachem kariery – rozwiń swoje umiejętności zawodowe

Doświadczony coach kariery pomaga rozszerzyć zakres kompetencji jednostki, przygotowuje ją na potencjalne zmiany oraz przyszłe wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona znacznie szybciej nabywać nowe umiejętności, co przekłada się na lepsze efekty pracy, ale też daje szersze perspektywy awansu. Coach ogniskuje swoją uwagę na zamiarach i ambicjach klienta, zatem sesje z nim każdorazowo mają charakter indywidualny, ukierunkowany na realizację określonych założeń. Kto przeważnie postanawia skorzystać z usług coacha biznesu? To najczęściej dyrektorzy bądź prezesi przedsiębiorstw, którzy pragną rozwijać własne kompetencje w dziedzinie kierowania i planowania pracy.

Jak wygląda praca z doradcą zawodowym?

Fundamentem dającej pozytywne skutki pracy z doradcą zawodowym, jest staranne zrozumienie klienta. Dlatego pierwsze spotkanie z coachem upływa na dokładnym określeniu ambicji i oczekiwań klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, doświadczenia, największych zwycięstw i klęsk zawodowych. Pomaga to określić, czy najlepszą drogą rozwoju będzie coaching czy doradztwo oraz wstępnie wybrać częstotliwość i ilość sesji potrzebnych do osiągnięcia zaplanowanych wyników. Wstępne spotkanie nie musi odbywać się z coachem oko w oko – można połączyć się przez komunikator lub telefon. Po przeprowadzeniu ustalonej ilości spotkań coach sporządza podsumowanie całego procesu. Wyszczególnia w nim, czy osiągnięte zostały wszystkie postanowienia, a także czy ewentualnie potrzebna jest kontynuacja pracy.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]