Badania psychologiczne kierowców – po co je wykonujemy?

Badania psychologiczne kierowców – po co je wykonujemy?

Jeśli potrzebujesz zamówić badania kierowców Bielsko Biała, wejdź na http://www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne mają wyjątkowo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale również poznania predyspozycji psychologicznych jednostki, które wymagane są do wykonywania określonych prac. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – co się na nie składa?

Ci, którzy muszą wykonać badania psychotechniczne, bardzo często mocno się ich obawiają. Jak się jednak okazuje, naprawdę nie należy się bać. Całość badań zbudowana jest z wywiadu psychologicznego, testów badających inteligencję, testów osobowościowych i testów aparaturowych, które pozwalają ocenić chociażby szybkość reakcji. Testy służące do pomiaru inteligencji mają za cel ocenić zdolności umysłowe jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Ujmują m.in: psychotyzm, intro- oraz ekstrawersję i neurotyzm. W wypadku testów aparaturowych specjalista wykorzystuje wirometr, stereometr, miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy oraz ciemnię. Testy nie wymagają żadnego wcześniejszego przygotowania. Osoby, które muszą nosić okulary, powinny jedynie pamiętać, aby wziąć je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C+E, C, D1+E, D1, D+E i D. Przechodzić muszą je również osoby, które chciałyby wykonywać zawód instruktora bądź egzaminatora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów kierowców taksówek oraz na operatorów wózków widłowych. Należy dodać, że przejść je muszą również ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Ważność takich badań jest różna i zależna od kategorii osób, które się im poddają. I tak na przykład w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Wystarczy wykonać je wyłącznie raz.

Siedziba:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]