Kontrahent nie opłacił faktury w terminie? Skorzystaj z generatora not księgowych

Kontrahent nie opłacił faktury w terminie? Skorzystaj z generatora not księgowych

Więcej szczegółów o bezpłatnym generatorze not księgowych.

Osoby prowadzące własną firmę na pewnym etapie swojej działalności na ogół mają do czynienia z kontrahentami, którzy nie opłacają wystawionych im faktur w terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to duży problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień we wniesieniu należności prawo polskie umożliwiło wystawianie opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawić kontrahentowi notę księgową na 40 (bądź więcej) euro?

Według przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie jest wyższa niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Należy podkreślić, iż notę księgową można przesłać dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, co więcej bez potrzeby uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Należy jednak zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych częstokroć przez szmat czasu dobrych układów partnerskich. W końcu przyczyną opóźnienia we wniesienia należności mogą być chwilowe problemy z wypłacalnością lub niespodziewane niedopatrzenie dłużnika, a nie jego rozmyślny zabieg. Z tej też przyczyny, nota księgowa powinna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Generator not księgowych na 40 euro – gdzie znaleźć?

W chwili, gdy wierzyciel pierwszy raz decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro normy prawne mówią o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie znajdują się we wspomnianym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorcom rekomendujemy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która wyposażona jest również w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]