Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Skieruj się tutaj, aby kupić kontener na gruz.

Nie wszystkie odpady mogą być wyrzucane do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które są wytwarzane podczas różnych prac budowlanych i remontów, jak również odpadów przemysłowych. Należy je odwozić do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednak wyniknąć komplikacje związane z przechowywaniem i przewozem odpadów. Aby ich uniknąć, warto wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – rodzaje

Najprostsze kontenery otwarte są dopasowane do przechowywania i przewozu gruzu, starych mebli, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym w użyciu są także kontenery uszczelniane, które świetnie sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak granulaty, wióry metalowe bądź trociny. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla jakich podmiotów?

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Wśród nich można znaleźć m.in. przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające i parające się opróżnianiem pomieszczeń, jak również wszelkiego rodzaju zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywózki gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one swoim klientom, a po wypełnieniu odwożą do punktu legalnego ich magazynowania bądź recyklingu.

Siedziba:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]