Stop marnowaniu energii! O dekarbonizacji przemysłu

Stop marnowaniu energii! O dekarbonizacji przemysłu

Dekarbonizacja przemysłu. Uzyskaj więcej informacji na dalkiapolska.com.

Wraz z rozkwitem przemysłu nastąpił szybki wzrost zapotrzebowania na energię niezbędną do zasilania procesów produkcyjnych. Duża konsumpcja energii, jak również poczucie jej utraty na licznych etapach produkcyjnych sprawia, że fabryki szukają pionierskich rozwiązań, które zarówno obniżą koszty działalności, jak i przyczynią się do zmniejszenia niepożądanego ich oddziaływania na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – droga do niezależności energetycznej firm produkcyjnych

Dekarbonizacja przemysłu to działanie, które dąży do zwiększenia niezależności energetycznej przedsiębiorstw za sprawą wprowadzanie rozwiązań pozwalających na efektywniejsze korzystanie z zasobów energetycznych, w głównej mierze przez zwiększenie elektryfikacji oraz zredukowanie zużycia węgla i gazu. Osiągnąć te cele można za sprawą zaawansowanych rozwiązań, takich jak kogeneracja, która polega na produkowaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła i prądu, czy trigeneracja, podczas której poza energią i ciepłem w trakcie pojedynczego procesu technologicznego generowany jest również chłód.

W licznych obszarach przemysłu realne jest także użycie energii z odzysku, innymi słowy “czystej energii”. To energia, która jest wytwarzana podczas procesów produkcyjnych i która najczęściej bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie nieodwracalnie trwoniona. Tymczasem odzyskiwanie tej energii, a później powtórne jej użycie daje z biegiem czasu poważne oszczędności, a zarazem przyczynia się do zredukowania emisji CO2 przez zakład produkcyjny.

Nakłady finansowe przeznaczone na dekarbonizację przemysłu zwracają się po kilku latach

W czasach ogólnej świadomości negatywnego wpływu działań człowieka na otoczenie i wiedzy, że złoża paliw kopalnych za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, ponieważ jest zabezpieczeniem jej rozwoju w kolejnych dekadach. Ukierunkowanie przemysłu ku wykorzystaniu energii odzyskanej oraz odnawialnej to optymalna droga do zapewnienia przemysłowi autonomii energetycznej. Oczywiście, implementacja tego typu środków pochłania duże koszty, jednak w ostatecznym rozrachunku profity jakie one dają, zupełnie je rekompensują. Oszczędności związane z obniżeniem wydatków ponoszonych na kupno energii już po paru latach są w stanie zwrócić nakłady finansowe poniesione na tę inwestycję. Z drugiej strony redukcja śladu węglowego przemysłu i jego negatywnego oddziaływania na środowisko to już wartość bezcenna dla całej ludzkości.

Siedziba:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10